Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1986 στον Βόλο. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης (Boston College) στο τμήμα Διοικήσεως Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην λογιστική, κοστολόγηση και τον χρηματοοικονομικό τομέα. Έλαβε το πτυχίο του το 2008.

Από τον Αύγουστο του 2009 φοίτησε στην Ειδική Σχολή Τεχνικών Μύλων της Ελβετίας απ' όπου πήρε το δίπλωμά του τον Φεβρουάριο του 2010.

Ομιλεί την Αγγλική και Γερμανική γλώσσα.

Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1960. Είναι απόφοιτος (1983) της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών Αθηνών και κάτοχος MBA από το Universitaet Mannheim της Γερμανίας (1986).

Το 1992 ανέλαβε τη θέση του Υπευθύνου Υποκαταστήματος Αθηνών στην εταιρεία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» και το 1996 έγινε Οικονομικός Διευθυντής της ιδίας εταιρείας.

Από το 1999 μέχρι το 2004 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.» (θυγατρικής της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.»).

Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1929. Από το 1954 μέχρι το 1988 εργάστηκε στην εταιρεία «ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.» σε διάφορες θέσεις (1967-1974: Διευθυντής Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης, 1974-1982: Διευθυντής Πωλήσεων Αθηνών,1982-1988: Διευθυντής Πωλήσεων Αττικής).

Από το 1991 μέχρι το 2004 ήταν μέλος Δ.Σ. της «ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.» 

Καντίμ Αλ Νταρέι (Khadim Al Darei), Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

HE Khadim Abdulla Aldarei is the Vice Chairman of the Al Dahra  Agriculture. He has over 20 years of public and private sector experience and  has held senior positions within the UAE's diplomatic core, as well as managing  the public and private offices of senior members of the UAE Government and  Royal Family.

He began his career working in the UAE Ministry of Foreign Affairs,  with postings to the UAE Embassies in Washington DC, USA and Beirut, Lebanon,  where he held the post of First Secretary. Khadim was then appointed  Plenipotentiary Minister First Class at the Ministry of Foreign Affairs. In  addition to these duties he was made Deputy General Manager to the Court of His  Highness Sheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan, the then Deputy Prime Minister and  Minister for Foreign Affairs.

After leaving the Ministry of Foreign Affairs, he was appointed  Chief Executive Officer of the Private Office of His Highness Sheikh Hamdan Bin  Zayed Al Nahyan. In this role, he was responsible for the coordination of all  private and business interests and activities of His Highness.

His Excellency holds a Bachelors Degree in Human Resources  Development form the American University in Washington DC, USA and a MBA in  International Relations from the American University of Beirut, Lebanon. He has  also attended several executive management programs at top institutions such as  the Harvard Business School in Boston, USA.

Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου , Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Γ. Μουρελάτος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1954. Σπούδασε Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στην Αθήνα. Στην διάρκεια της μέχρι σήμερα σταδιοδρομίας του  τόσο στον Τραπεζικό κλάδο όσο και σε αυτό των  Tροφίμων,  υπηρέτησε σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις ευθύνης, όπως Προϊστάμενος Κεντρικού Λογιστηρίου Διοίκησης στον Τραπεζικό Τομέα, Γενικός Διευθυντής στους Μύλους Αγίου Γεωργίου καθώς και Γενικός Διευθυντής  του Ομίλου Εταιρειών Λούλη.

Σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος-εσωτερικός συνεργάτης στη Eurobank.

 

Ανδρέας Κουτούπης του Γεωγίου-Μέλος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1974 . Ο Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης είναι Ορκωτός και Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας Συμβούλων με βασικό αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και την Επιμόρφωση Στελεχών Επιχειρήσεων και Head των Υπηρεσιών Εταιρικής Διακυβέρνησης, Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου (Director) της εταιρείας Mazars, Greece τα τελευταία 8 χρόνια.

Εργάστηκε ως Ανώτερος Διευθυντής (Senior Manager) στο τμήμα Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Έλεγχου της PricewaterhouseCoopers Ελλάδος για περισσότερα από 10 χρόνια.

Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Ελεγκτικής-Εταιρική Διακυβέρνηση και Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου, Degree of Master of Science in Internal Auditing and Management  (City University Business School, London, UK) και Πτυχίο τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο  Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών).

Είναι Πιστοποιημένος Ελεγκτής στο Risk Management, The Institute of Internal Auditors, κατέχει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή- Φοροτέχνη (Α’ Τάξης),  είναι Ορκωτός Εσωτερικός Ελεγκτής –Chartered Internal Auditor (CMIIA) , Πιστοποιημένος Ελεγκτής Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου – Certified Internal Controls Auditor  (CICA), Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής – Certified Internal Auditor (CIA). Επιπλέον κατέχει Accreditation in Internal Quality Assessment / Validation και Certification in Control Self-Assessment (CCSA). Τέλος, κατέχει Advanced Diploma in Internal Auditing and Management (MIIA Internal Auditing Qualification, Professional Level), Diploma in Internal Audit Practice (PIIA Internal Auditing Qualification, Practitioner Level) και Άδεια Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος – Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος .