Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποι μας αποτελούν το βασικότερο παράγοντα της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας.

Στην «Μύλοι Λούλη» λειτουργούμε ως μια μεγάλη οικογένεια, συχνά θα συναντήσει κανείς στην εταιρεία μας εργαζόμενους δεύτερης και τρίτης γενιάς .

Προσπαθούμε ώστε κάθε ένας από τους εργαζόμενους να νιώθει κομμάτι ενός συνόλου με κοινό στόχο, που διακατέχεται από ομαδικό πνεύμα και προάγει αδιάκοπα το αίσθημα της συνεργασίας.

Για το λόγο αυτό δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον αλληλοσεβασμό, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη μοναδικότητα του κάθε εργαζόμενου.

Επενδύουμε στην ανάπτυξη και την εκπαίδευση των εργαζομένων μας, μεριμνούμε για την πιστή τήρηση των Κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας και φροντίζουμε για την διασφάλιση άριστων συνθηκών εργασίας.

Αναζητούμε στελέχη που διαθέτουν ήθος, δημιουργικότητα, καινοτομία, αγάπη και όρεξη για τη δουλειά.

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής φόρμας. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια σχετική κενή θέση θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Αποστολής Βιογραφικού

 
 
 
 
 
 
 
 
αποστολή