Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μύλοι Λούλη

Ανακοίνωση για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικών

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι προχώρησε στην κεφαλαιακή ενίσχυση με το ποσό των 5,500 εκ. ευρώ της 100% θυγατρικής της LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES BULGARIA LTD που εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου.

Η εν λόγω ενίσχυση υλοποιήθηκε μέσω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω θυγατρικής με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 3.216.376 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 1,71 ευρώ εκάστη. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES BULGARIA LTD μέσω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, θα χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια για την κάλυψη της συμμετοχής της, στην 100% θυγατρική της εταιρεία LOULIS MEL – BULGARIA EAD που εδρεύει στο General Toshevo της Βουλγαρίας.

Η εταιρεία LOULIS MEL – BULGARIA EAD, προχώρησε και αυτή με την σειρά της σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 7,250 εκ. ευρώ, σε δύο στάδια. Αρχικά κεφαλαιοποιώντας δάνεια 2,928 εκ ευρώ από την μητρική της LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES BULGARIA LTD και στην συνέχεια με την καταβολή μετρητών από την μητρική της ποσού 4,322 εκ. ευρώ. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας, καθώς και για την αποπληρωμή δανείων αυτής.