Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μύλοι Λούλη

Ανακοίνωση για την αντικατάσταση του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον κανονισμό του Χ.Α, η εταιρεία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι - δυνάμει της από 16 Νοεμβρίου 2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – ο κος Ζακίνος Κοέν, αναλαμβάνει τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή σε αντικατάσταση του κου Γεώργιου Καρπούζα.