Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μύλοι Λούλη

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2020.


Πέμπτη 03/06/2021:
Αποκοπή δικαιώματος Μερίσματος χρήσης 2020.

Παρασκευή 04/06/2021:
Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2020 (record date).

Πέμπτη 10/06/2021:
Έναρξη καταβολής Μερίσματος χρήσης 2020.

Η διανομή Μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η εταιρεία  ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα παραπάνω, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση τροποποίησης του παρόντος.