Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μύλοι Λούλη

Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2022

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου 2022 όπως είχε ανακοινωθεί αλλά στις 22 Ιουνίου 2022.  

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2021.

Δευτέρα 27/06/2022:

Αποκοπή δικαιώματος Μερίσματος χρήσης 2021.

Τρίτη 28/06/2022:

Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2021 (record date).

Παρασκευή 01/07/2022

Έναρξη καταβολής Μερίσματος χρήσης 2021.

Η διανομή Μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η εταιρεία  ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα παραπάνω, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση τροποποίησης του παρόντος.