Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μύλοι Λούλη

Οικονομικό Ημερολόγιο 2022

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2022, το οποίο έχει ως εξής:

Πέμπτη 21/04/2022:

Ανακοίνωση και Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2021 κατά IFRS στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.loulismills.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) μετά τη λήξη της συνεδρίασης.

Τετάρτη 08/06/2022:

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2021.

Η εταιρεία  ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα παραπάνω, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση τροποποίησης του παρόντος.