Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μύλοι Λούλη

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2020

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2020, το οποίο έχει ως εξής:

Παρασκευή 15/05/2020:

Ανακοίνωση και Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019 κατά IFRS στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.loulismills.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

Τετάρτη 10/06/2020:

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2019.

Παρασκευή 12/06/2020:

Αποκοπή δικαιώματος Μερίσματος χρήσης 2019.

Δευτέρα 15/06/2020:

Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2019 (record date).

Παρασκευή 19/06/2020

Έναρξη καταβολής Μερίσματος χρήσης 2019.

 

Η διανομή Μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρία  ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα παραπάνω, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση τροποποίησης του παρόντος