Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μύλοι Λούλη

Ολοκλήρωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικής Εταιρείας

Σε συνέχεια της 13 Μαΐου 2020 ανακοίνωσής μας η Εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ενημερώνει το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και το επενδυτικό κοινό ότι -σύμφωνα με την από 16/6/2020 απόφαση των δικαστικών αρχών της Κύπρου- ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2 εκ € της 100% θυγατρική της, LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES BULGARIA LTD, με σκοπό την κεφαλαιακή ενίσχυση της κατά 100% θυγατρικής της δεύτερης, LOULIS MEL-BULGARIA EAD, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για κεφάλαια κίνησης σε αυτήν .