28/06/2024

Η σημασία της βιωσιμότητας τα επόμενα χρόνια

Loulis Mills_Η σημασία της βιωσιμότητας τα επόμενα χρόνια

Η Σημασία της Βιωσιμότητας στη Βιομηχανία Τροφίμων

Η βιωσιμότητα είναι πλέον μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία τροφίμων. Με τον παγκόσμιο πληθυσμό να αυξάνεται και τους φυσικούς πόρους να περιορίζονται, είναι απαραίτητο να υιοθετήσουμε πρακτικές που θα διασφαλίσουν την αειφορία για τις επόμενες γενιές. Στη Loulis Food Ingredients, κατανοούμε τη σημασία αυτών των προκλήσεων και έχουμε δεσμευτεί εδώ και χρόνια στο να προωθούμε τη βιωσιμότητα σε κάθε βήμα της παραγωγικής μας διαδικασίας.

Η Καταπολέμηση του Food Waste

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη βιωσιμότητα στη βιομηχανία τροφίμων είναι το food waste. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), περίπου το ένα τρίτο όλων των τροφίμων που παράγονται παγκοσμίως για κατανάλωση από τον άνθρωπο χάνονται ή σπαταλώνται (FAO: Food Loss and Food Waste). Αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στο περιβάλλον, καθώς τα σπαταλημένα τρόφιμα συμβάλλουν στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Στη Loulis Food Ingredients, έχουμε αναπτύξει στρατηγικές για να μειώσουμε το food waste σε όλες τις φάσεις της παραγωγής μας. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αιχμής για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των αποβλήτων, ενώ προωθούμε την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των παραπροϊόντων μας. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με τοπικές οργανώσεις για τη δωρεά πλεονασματικών τροφίμων σε ανάγκη.


Πρακτικές Βιωσιμότητας

Η βιωσιμότητα στη βιομηχανία τροφίμων δεν περιορίζεται μόνο στη μείωση του food waste. Περιλαμβάνει επίσης πρακτικές που διασφαλίζουν την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων, την προστασία της βιοποικιλότητας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αγροτικών κοινοτήτων. Με υπεύθυνη προμήθεια πρώτων υλών, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού αλλά και συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.


Η Δέσμευσή μας

Ως ενεργό μέλος του UN Global Compact, ο όμιλος Loulis Food Ingredients επιδεικνύει την αφοσίωσή του στις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές, δεσμευόμαστε να μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και να προάγουμε την αειφορία.
Η βιωσιμότητα είναι μια αναγκαιότητα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Δεσμευόμαστε να κάνουμε τη διαφορά υιοθετώντας και προωθώντας πρακτικές που διασφαλίζουν ένα βιώσιμο μέλλον για όλους. Σας καλούμε να ενώσετε τις δυνάμεις σας μαζί μας και να συμβάλλετε στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου κόσμου!