Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

2022

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 22 Ιουνίου 2022

Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.και των Υποψηφίων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου

2021

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 1η Ιουνίου 2021

2020

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 10η Ιουνίου 2020

2019

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 8η Ιουλίου 2019

2018

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 14η Ιουνίου 2018

2017

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 13η Ιουνίου 2017

2016

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 23η Ιουνίου 2016

2015

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 23η Ιουνίου 2015

2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 1η Δεκεμβρίου 2014

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 26η Ιουνίου 2014

2013

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 28η Ιουνίου 2013