ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κέντρο Καινοτομίας

Loulis Mills_Κέντρο Καινοτομίας

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Καθώς η υψηλή και σταθερή ποιότητα των αλεύρων μας είναι βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας μας, ο ποιοτικός έλεγχος αποτελεί βασικό κομμάτι της παραγωγικής μας διαδικασίας.

Διαθέτουμε ένα από τα πιο εξελιγμένα και σύγχρονα εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα αλλά και για τα παγκόσμια. Η ομάδα των αναλυτών μας απαρτίζεται από έμπειρους τεχνολόγους τροφίμων αλλά και αρτοποιούς οι οποίοι φροντίζουν έτσι ώστε το τελικό προϊόν να είναι πάντα υψηλής ποιότητας.
Ο ποιοτικός έλεγχος φροντίζει ώστε το αλεύρι να έχει τα καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενώ επίσης πραγματοποιεί αναλύσεις για να εξακριβώσει ότι τα σιτηρά είναι απαλλαγμένα από βλαβερές τοξίνες, φυτοφάρμακα ή άλλους βλαβερούς μικροοργανισμούς. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των ειδικών μηχανημάτων που διαθέτουμε αλλά και μέσω της συνεργασίας μας με μερικά από τα καλύτερα ελληνικά διαπιστευμένα εργαστήρια για τέτοιου είδους αναλύσεις.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δεν παραλαμβάνουμε σιτηρά είτε από πλοίο είτε από φορτηγό εάν δεν ληφθεί πρώτα δείγμα, ελεγχθεί αναλυτικά και εξακριβωθεί ότι είναι αρίστης ποιότητας, κατάλληλο για την παραγωγή μας και για ανθρώπινη κατανάλωση. Η δειγματοληψία και οι αναλύσεις πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της παραλαβής.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αποθηκεύουμε τα σιτηρά μας ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και στη συνέχεια πραγματοποιούμε δειγματοληψίες και αναλύσεις τόσο κατά την παραγωγή όσο και στο τελικό προϊόν. Σε κάθε βήμα της παραγωγής γίνεται δειγματοληψία και μόνο εάν ο Ποιοτικός Έλεγχος εγκρίνει το προϊόν αυτό περνάει στο επόμενο στάδιο παραγωγής.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τέλος, ένα αλεύρι αφού έχει ελεγχθεί από τον ποιοτικό μας έλεγχο και προτού πάρει την τελική έγκριση πως είναι έτοιμο προς πώληση περνάει για έλεγχο στο πλήρως εξοπλισμένο πειραματικό μας αρτοποιείο.

Loulis Mills

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

Το πειραματικό αρτοποιείο, το οποίο βρίσκεται μέσα στο χώρο του ποιοτικού ελέγχου, είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα μηχανήματα που έχει η παραγωγή ενός αρτοποιείου. Έτσι, στο πειραματικό μας αρτοποιείο μπορούμε να παράγουμε ό,τι πιθανώς θα παρήγαγε ένας αρτοποιός μέσα στον φούρνο του, και αυτό κάνουμε!
Κάθε μέρα όλα τα άλευρα προτού προχωρήσουν στη συσκευασία και τη διάθεση περνούν από το πειραματικό μας αρτοποιείο όπου ο έμπειρος αρτοποιός μας ζυμώνει, πλάθει και ψήνει όλα τα προϊόντα. Έτσι, εκτός από την επιστημονική ανάλυση των αλεύρων έχουμε κάθε μέρα και πρακτική εικόνα της συμπεριφοράς ενός αλεύρου κατά το ζύμωμα, την ξεκούραση (στοφάρισμα) και το ψήσιμο. Τέλος, πραγματοποιούμε οπτική και γευστική αξιολόγηση των παραγόμενων προϊόντων.

Ένα αλεύρι θα ελεγχθεί τουλάχιστον τέσσερις φορές προτού βγει στην αγορά.

Αυτό συμβάλει στο να έχουν τα προϊόντα μας την υψηλή και σταθερή ποιότητα.

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Καθώς οι συνήθειες κατανάλωσης συνεχώς αλλάζουν και οι απαιτήσεις του αρτοποιού αυξάνονται έχουμε δημιουργήσει από το 1990 το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων (R&D) το οποίο αποτελείται από έμπειρους τεχνολόγους τροφίμων που σε συνδυασμό με τους τεχνικούς αρτοποίησης συνεχώς βελτιώνουν τα προϊόντα μας αλλά και αναπτύσσουν νέα άλευρα.

Το τμήμα αυτό συνεχώς πειραματίζεται πάνω σε διάφορες συνταγές αλεύρων συνδυάζοντας σιτηρά με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να πετύχουν πάντα το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα για τον πελάτη μας, αρτοποιό. Με την καθοδήγηση του τμήματος αυτού μπορούμε να επιλέξουμε τα κατάλληλα σιτηρά με τα οποία η παραγωγή μας θα πετύχει τα σωστά χαρμάνια σιτηρών τα οποία θα δώσουν σταθερά άλευρα ανώτερης ποιότητας.
Σήμερα, με την καθοδήγηση του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης έχουμε σχεδόν 160 διαφορετικούς τύπους αλεύρων. Η έρευνα και η ανάπτυξη αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα κάθε επιτυχημένου οργανισμού. Προσθέτει μεγάλη αξία στον όμιλο γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσουμε την υπάρχουσα γκάμα προϊόντων και να αναπτύξουμε νέα καινοτόμα προϊόντα.
Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι ότι δίνει εντολές για την σωστή ανάμειξη των διαφορετικών ποικιλιών σίτου προκειμένου να δημιουργηθεί το αλεύρι που θα αποτελέσει το πρωταρχικό συστατικό για τις συνταγές των αρτοσκευασμάτων που επιθυμεί η Βιομηχανία, η Βιοτεχνία και τα Νοικοκυριά.