Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποί μας αποτελούν το βασικότερο παράγοντα της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας.

Στην «Μύλοι Λούλη» λειτουργούμε ως μια μεγάλη οικογένεια, συχνά θα συναντήσει κανείς στην εταιρεία μας εργαζόμενους δεύτερης και τρίτης γενιάς .

Προσπαθούμε ώστε κάθε ένας από τους εργαζόμενους να νιώθει κομμάτι ενός συνόλου με κοινό στόχο, που διακατέχεται από ομαδικό πνεύμα και προάγει αδιάκοπα το αίσθημα της συνεργασίας.

Για το λόγο αυτό δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον αλληλοσεβασμό, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη μοναδικότητα του κάθε εργαζόμενου.

Επενδύουμε στην ανάπτυξη και την εκπαίδευση των εργαζομένων μας, μεριμνούμε για την πιστή τήρηση των Κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας και φροντίζουμε για την διασφάλιση άριστων συνθηκών εργασίας.

  • Κατάργηση των 50κιλων σάκων και διάθεση των επαγγελματικών προϊόντων σε σάκους 25 κιλών
  • Συνεχής ανάπτυξη και εκπαίδευση των εργαζομένων
  • Καθιέρωση εβδομάδας εθελοντισμού και τράπεζας αίματος
  • Δωρεάν παροχή διαγνωστικών εξετάσεων και check up
  • Εταιρική παροχή πολιτικών ομαδικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
  • 71% των εργαζομένων προέρχεται από τις τοπικές κοινωνίες