Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Φροντίζουμε για το Περιβάλλον

Περιβάλλον

  • Έργα μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
  • Έργα προστασίας & αναβάθμισης περιβάλλοντος
  • Μηδενικά απόβλητα οποιασδήποτε μορφής λόγω ανακύκλωσης
  • Συνεχείς εκπαιδεύσεις με ασκήσεις του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα
  • Εφαρμογή εγκεκριμένου σχεδίου αντιρρυπαντικής προστασίας θαλάσσης
  • Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2004