Χονδρό
ΑΛΕΥΡΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ

Χονδρό

Αλεύρι χονδροαλεσμένο - σιμιγδαλωτό από επιλεγμένα σκληρά σιτάρια

Δυνατά Σημεία

 • Μοναδικό αλεύρι λόγω της α’ ύλης και του τρόπου άλεσης
 • Κατάλληλο για χρήση σε ταχυζυμωτήρια και απλά ζυμωτήρια

Χαρακτηριστικά

Απορροφητικότητα
αρκετή
Διόγκωση
αρκετή
Κοκκοποίηση
χονδρή

Παραγόμενα Προϊοντα

 • Χωριάτικο ψωμί
 • Προζυμένιο ψωμί τύπου Θήβας
 • Ψωμί λαδιού

Συσκευασία

 • Σακί 25kg
Χονδρό
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άλευρα Χωριάτικα

Άλευρα Χωριάτικα

Χονδρό

Αλεύρι χονδροαλεσμένο - σιμιγδαλωτό από επιλεγμένα σκληρά σιτάρια
Loulis Mills-Άλευρα Χωριάτικα

Δυνατά Σημεία

 • Μοναδικό αλεύρι λόγω της α’ ύλης και του τρόπου άλεσης
 • Κατάλληλο για χρήση σε ταχυζυμωτήρια και απλά ζυμωτήρια

Χαρακτηριστικά

Απορροφητικότητα
αρκετή
Διόγκωση
αρκετή
Κοκκοποίηση
χονδρή

Παραγόμενα Προϊοντα

 • Χωριάτικο ψωμί
 • Προζυμένιο ψωμί τύπου Θήβας
 • Ψωμί λαδιού

Συσκευασία

 • Σακί 25kg