Τοπικό Χωριάτικο
ΑΛΕΥΡΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ

Τοπικό Χωριάτικο

Αλεύρι χωριάτικο κατ Μ

Δυνατά Σημεία

 • Κατάλληλο για χρήση σε ταχυζυμωτήρια, απλά ζυμωτήρια και γραμμές παραγωγής
 • Ευκολοδούλευτο
 • Κατάλληλο για παρασκευή χωριάτικου ψωμιού χωρίς προσμίξεις

Χαρακτηριστικά

Απορροφητικότητα
μεγάλη
Διόγκωση
μεγάλη
Κοκκοποίηση
ψιλή

 

Οφέλη για τον επαγγελματία

 • Εξοικονόμηση κόστους λόγω απορροφητικότητας
 • Ιδιαίτερη εξωτερική εμφάνιση τελικού προϊόντος
 • Πλούσιο άρωμα τελικών προϊόντων

Παραγόμενα Προϊοντα

 • Χωριάτικα ψωμιά
 • Χωριάτικο κουλούρι Θεσσαλονίκης

Συσκευασία

 • Σακί 25kg

ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓIΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Τοπικό Χωριάτικο
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άλευρα Χωριάτικα

Άλευρα Χωριάτικα

Τοπικό Χωριάτικο

Αλεύρι χωριάτικο κατ Μ
Loulis Mills-Άλευρα Χωριάτικα

Δυνατά Σημεία

 • Κατάλληλο για χρήση σε ταχυζυμωτήρια, απλά ζυμωτήρια και γραμμές παραγωγής
 • Ευκολοδούλευτο
 • Κατάλληλο για παρασκευή χωριάτικου ψωμιού χωρίς προσμίξεις

Χαρακτηριστικά

Απορροφητικότητα
μεγάλη
Διόγκωση
μεγάλη
Κοκκοποίηση
ψιλή

 

Οφέλη για τον επαγγελματία

 • Εξοικονόμηση κόστους λόγω απορροφητικότητας
 • Ιδιαίτερη εξωτερική εμφάνιση τελικού προϊόντος
 • Πλούσιο άρωμα τελικών προϊόντων

Παραγόμενα Προϊοντα

 • Χωριάτικα ψωμιά
 • Χωριάτικο κουλούρι Θεσσαλονίκης

Συσκευασία

 • Σακί 25kg