ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Προϊοντικός Κατάλογος

Loulis Mills_Προϊοντικός Κατάλογος

Ο κατάλογος των αλεύρων μας έχει σαν στόχο ο επαγγελματίας να μπορεί γρήγορα να αντιληφθεί τα χαρακτηριστικά το κάθε αλεύρου, να μάθει τα δυνατά του σημεία και εύκολα να βρει το προϊόν που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του.